Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Sardım bugün yâri kendimden geçtim
Makamı:
Acemaşiran
Bestekarı:
Kâzım Narmanlı
Söz Yazarı:
Kâzım Narmanlı
Formu:
Şarkı
Usulü:
Semai
REPno:
9218