Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Benim yârim üzer hâlim ben ağlarken güler zâlim
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Ahmet Uzel
Söz Yazarı:
Ahmet Uzel
Formu:
Şarkı
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
16852