Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bî-çâre gönül âteş-i hicrâna dayanmaz
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Sâdık Bey(Müezzin)
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
1632