Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bilmiyordum muktezâ-yı tâliim feryâd imiş
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Nâzım Bey (Kanûni-âmâ)
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
1722