Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bir bahar akşamı rastladım size
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Selâhattin Pınar
Söz Yazarı:
F. Edib Baksı
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
1786