Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bir çağrına bin cân ile gelirim
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Avni Anıl
Söz Yazarı:
Ahmet Ilgaz
Formu:
Şarkı
Usulü:
Sofyan
REPno:
1833