Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bir güzel rüyâ gibi sür'atle geçti vuslatın
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Y. Asım Arsoy
Söz Yazarı:
Mustafa Reşit Bey
Formu:
Şarkı
Usulü:
Curcuna
REPno:
2046