Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bir sevdâ geldi başıma
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Dede Efendi
Söz Yazarı:
_
Formu:
Köçekçe
Usulü:
Aksak
REPno:
2250