Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bir zarar gelmiş mi ey rûh-i revân benden sana
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
M. İsmail Hakkı Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Müsemmen
REPno:
2388