Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bozuldu revnâk-ı bağ-ı bahârım
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Şevkî Bey
Söz Yazarı:
Hikmey Bey(Niğde'li)
Formu:
Şarkı
Usulü:
Curcuna
REPno:
2453