Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bu bir eski hikâyedir
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
İsmâil Ötenkaya
Söz Yazarı:
Aydemir Doğan
Formu:
Şarkı
Usulü:
Düyek
REPno:
2478