Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Varımı ol dosta verdim hân ü manım kalmadı
Makamı:
Acem
Bestekarı:
Ali Aşkî Bey(Beylikcizâde)
Söz Yazarı:
Ahmet (Sarban)
Formu:
İlahi
Usulü:
Evsat
REPno:
16247