Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bugün de bir haber gelmedi
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Câvit Ersoy
Söz Yazarı:
Hasan Karakuş
Formu:
Şarkı
Usulü:
Nim Sofyan
REPno:
12813