Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Câm-ı aşkınla hemân şûride-ser bir ben miyim
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Hacı Sâdullah Ağa
Söz Yazarı:
_
Formu:
Beste
Usulü:
Zencir
REPno:
2705