Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Cânân beni yâd etmiyor
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Şevkî Bey
Söz Yazarı:
Mehmet Hafîd Bey
Formu:
Şarkı
Usulü:
Curcuna
REPno:
2724