Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Canlar vatanından kopup hicrân ile geldim
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Kâzım Uz (Muâllim)
Söz Yazarı:
Ken'an Rifâî
Formu:
Nefes
Usulü:
Düyek
REPno:
16265