Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Cemâlin nûruna nisbet güneş bir nûr-i bî-ferdir
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
M. İsmail Hakkı Bey
Söz Yazarı:
Sezâî
Formu:
Tevşih
Usulü:
Evsat
REPno:
14473