Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Cevrine yok sînede tâb ü tüvân
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Hâfız İbrâhim Efendi
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
2816