Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Cihâna mahz-ı rahmettir vücûdun yâ Resûlallah
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
İsmail Nısfet(Hafız)
Söz Yazarı:
Hüseyin Vassaf Bey
Formu:
İlahi
Usulü:
Düyek
REPno:
14086