Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Çekildim sâkıyâ ben âlem-i aşk u muhabbetten
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
M. İsmail Hakkı Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Ağır Semai
Usulü:
Aksak Semai
REPno:
2917