Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Çeşm-i âhû bir nigâre
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Hilmi Bey(Sâzende-i Hassa)
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
2963