Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Çeşm-i mahmûrun sebeptir nâle vü feryâdıma
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Asdik Ağa
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
2972