Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Çok çekti bu bîçâre gönül yârin elinden
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Suat İsmail Gürkan
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
13311