Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Dâver-i aşr-i Muharrem'dir Hüseyn-i Kerbelâ
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Rıfat Bey(Sermüezzin)
Söz Yazarı:
Kâzım Paşa
Formu:
İlahi
Usulü:
Düyek
REPno:
14125