Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Demem cânâ beni yâd et
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Şevkî Bey
Söz Yazarı:
Hamdi Bey
Formu:
Şarkı
Usulü:
Curcuna
REPno:
3222