Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Derd-i aşkın ben senin bîhûde izhâr eylemem
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Şeref Çakar
Söz Yazarı:
Şeyh Gâlip Dede
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
3241