Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Derdimi arz etmeğe ol şûha bir bulmadım
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Ali Bey (Enderûnî-Hanende)
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Sengin Semai
REPno:
3261