Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Dil hanesi mir'at-ı Hak Sırr-ı Cemalullahı gör
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
İhsan Bey
Söz Yazarı:
Mehmet Nasûhî Efendi
Formu:
İlahi
Usulü:
Düyek
REPno:
16306