Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Dilde cânım aşkın olsun beni giryân eyleyen
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
M.Fatih Salgar
Söz Yazarı:
Ahmet Uzel
Formu:
Şarkı
Usulü:
Curcuna
REPno:
20577