Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Dil-hastaya âgâh-ı diliz n'eyler etıbbâ
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Rüştü Eriç
Söz Yazarı:
Câhit Öney
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
16836