Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Tâ dil verelden sünbüle "sünbüliler" derler bize
Makamı:
Acemaşiran
Bestekarı:
Mustafa Ef.(Çolakzâde)
Söz Yazarı:
Fahrî(Sünbülî)
Formu:
İlahi
Usulü:
Muhammes
REPno:
14394