Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Doktor dermân kâr etmez
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Râdife Erten
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Curcuna
REPno:
3506