Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Dolanam şem'ine pervâne gibi ben senin âh
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Kara İsmail Ağa
Söz Yazarı:
_
Formu:
Yürük Semai
Usulü:
Yürük Semai
REPno:
3511