Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Düşse zülfünden arak ruhsâr-ı cânân üstüne
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Halil Efendi
Söz Yazarı:
Bâkî
Formu:
Beste
Usulü:
Muhammes
REPno:
3690