Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Düştü cânâ âkıbet sevdâ-yı aşk
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Hacı Mehmet Efendi
Söz Yazarı:
İsmâil Hakkı(Bursavî)
Formu:
Durak
Usulü:
Durak Evferi
REPno:
3693