Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ederken ol perî-peyker tekellüm
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Medenî Aziz Ef.
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak Semai
REPno:
3747