Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Efgânıma yârim acep imdat edecek mi
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
İsmâil Demirkıran
Söz Yazarı:
Tahsin Bey (Doktor)
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
15254