Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Eğilmez başın gibi gökler bulutlu efem
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Fahri Kopuz
Söz Yazarı:
Ö. Bedrettin Uşaklı
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
3779