Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Eğilmez başın gibi gökler bulutlu efem
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
Söz Yazarı:
Ö. Bedrettin Uşaklı
Formu:
Şarkı
Usulü:
Sofyan
REPno:
3778