Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Elâ gözlü nazlı dilber koma beni el yerine
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Turhan Toper
Söz Yazarı:
Karacaoğlan
Formu:
Şarkı
Usulü:
Düyek
REPno:
3808