Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Elhan ile bir aşkı terennüm ediyorken
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Cevdet Çağla
Söz Yazarı:
M. Nafiz Irmak
Formu:
Şarkı
Usulü:
Curcuna
REPno:
3821