Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Eltâfın eğer etmez ise zerrece erzân
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Hacı Fâik Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Sengin Semai
REPno:
3850