Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Elverir lûtf eyle artık ettiğim âh ü figan
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Karnik Garmiryan
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Sengin Semai
REPno:
3860