Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Entârisi ala benziyor
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
_
Söz Yazarı:
_
Formu:
Türkü
Usulü:
Raks Aksağı
REPno:
17116