Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Erbâbı ile sûziş-i dağa alışırdur
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Ebû-Bekir Ağa
Söz Yazarı:
_
Formu:
Yürük Semai
Usulü:
Yürük Semai
REPno:
3894