Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey bâd-ı sabâ sünbül-i reyhânıma değme
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Necmi Pişkin
Söz Yazarı:
Âşık Ömer
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
4004