Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey büt-i nev-edâ olmuşum müptelâ
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Dede Efendi
Söz Yazarı:
Enderûnî Vâsıf
Formu:
Şarkı
Usulü:
Semai
REPno:
4033