Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey çeşm-i âhû hicr ile tenhâlara saldın beni
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Dede Efendi
Söz Yazarı:
Mehmet Riyâzi Efendi(Kadı)
Formu:
Beste
Usulü:
Ağır Düyek
REPno:
4046