Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey dil-rübâ-yı dil-şikâr
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Kazasker Mustafa İzzet Ef.
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Düyek
REPno:
4060