Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey gül-i yektâ-yı gülzâr-ı ümid
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Lâtif Efendi
Söz Yazarı:
Abdülazîz Efendi
Formu:
Şarkı
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
4137